[1]
Svendsen, G.L.H. 2003. Det store halbyggeri. Fortid og Nutid. 1, (jan. 2003).