[1]
Henningsen, P. 2001. Interview: Store og små historier - Samtale med Palle O. Christiansen om historisk antropologi og kulturhistorie. Fortid og Nutid. 1, (jan. 2001).