[1]
Appel, H.H. 2000. Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«. Fortid og Nutid. 1, (jan. 2000).