[1]
Riddersporre, M. 1988. Alltid på väg - Valdemar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1988).