[1]
Andersen, B. 1985. Løsgængere og ørkesløse folk - Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1985).