[1]
Redaktionen, - 1985. Jubilæumsårsmødet i København 1984. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1985).