[1]
Feldbæk, O. 1984. Kærlighed til fædrelandet. 1700-tallets nationale selvforståelse. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1984).