[1]
Jensen, G. 1984. Historikeren C. F. Allen og det danske folk. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1984).