[1]
Hofmeister, E. 1983. Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbÄnd?. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1983).