[1]
Rasmussen, J.D. 1983. De lokalhistoriske årbøger 1981. En oversigt. Fortid og Nutid. 1, (jan. 1983).