[1]
Christensen, S.O. 1975. ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 til ÅR 1969, Udgivet af Vellev kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 640-643.