[1]
Ellehøj, S. 1975. ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i den 16. og 17. århundrede. Skrifter udg. af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 597-604.