[1]
Bjørn, C. 1975. OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 583-584.