[1]
CALLESEN, G. 1975. Lokalhistorien og arbejderbevægelsen. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 558-567.