[1]
Skrubbeltrang, F. 1975. HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet af Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix Landmarks Society. 1975. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 466-467.