[1]
Rerup, L. 1975. SØREN RYGE PETERSEN: DANSK ELLER TYSK? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensburg 1975. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 466-467.