[1]
Rasmussen, J.R. 1975. ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg. (SFAHs publikationsserie 2). 1975. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 454-456.