[1]
Skrubbeltrang, F. 1975. SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev Sparekasse 1975. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 453-454.