[1]
Fenger, O. 1975. DITLEV TAMM. JENS ULF J├śRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ├śRSTED. Bd. 1 Kilder til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget i Kbhv. 1973) 323 s., kr. 86,25. Bd. II Oversigt over retsudviklingen. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 407-411.