[1]
Clausager, J.P. 1975. FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften i Kristiania — Patriciatets tid 1742—1792 af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 af Francis Sejersted og August Schou. Dreyer, Oslo 1972. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 191-194.