[1]
Løgstrup, B. 1975. FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol og By, Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 137-140.