[1]
Johansen, H.C. 1975. SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre fremstillet ved edb, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. 1974. Fortid og Nutid. 1, (mar. 1975), 124-125.