[1]
Jensen, C.A. 1921. Lokalmuseer og historisk-topografiske Kildesamlinger. Fortid og Nutid. 1, (nov. 1921), 132-135.