[1]
Rockstroh, C. 1919. Oversigt over de vigtigste Afdelinger af Krigsministeriets Arkiv og Vejledning m. H. t. Benyttelsen. Fortid og Nutid. 1, (sep. 1919), 170–176.