[1]
Redaktionen, - 1919. Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaarene 1915—16 (med Billeder). Fortid og Nutid. 1, (sep. 1919), 84-110.