[1]
Rasmussen, H. 1944. Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland. Fortid og Nutid. 1, (sep. 1944), 64-66.