[1]
Redaktionen, - 1925. Aarsmøde i København 1923. Fortid og Nutid. 1, (sep. 1925), 201-209.