Mellem sekulariseret modernisme og bibelsk fromhed. Fromhedsbilleder og moderne kirkekunst i Grønland 1945-2008

  • Kathrine Kjærgaard
Publiceret
2009-01-01
Citation/Eksport
Kjærgaard, K. (2009). Mellem sekulariseret modernisme og bibelsk fromhed. Fromhedsbilleder og moderne kirkekunst i Grønland 1945-2008. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75443
Sektion
Artikler