Historien anskuet som et kapitalmarked - Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

  • Gunnar Lind Haase Svendsen
Publiceret
2001-01-01
Citation/Eksport
Svendsen, G. L. H. (2001). Historien anskuet som et kapitalmarked - Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75060
Sektion
Artikler