Tilbage til artikeldetaljer MONIKA MINNHAGEN: BONDENS BOSTAD. En studie rörande bo- ningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne. Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr 15, Lund 1973 Hent Download PDF