JOHS. EWENS: JORDFÆLLESSKAB OG UDSKIFTNING PAA FÆRØERNE. FAMIEN BYGD. Historisk indledning af E. A. Bjørk. Udg. af Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier. Kbh. 1975

  • Holger Rasmussen
Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
Rasmussen, H. (1975). JOHS. EWENS: JORDFÆLLESSKAB OG UDSKIFTNING PAA FÆRØERNE. FAMIEN BYGD. Historisk indledning af E. A. Bjørk. Udg. af Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier. Kbh. 1975. Fortid Og Nutid, 1, 647-648. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119178
Sektion
Anmeldelser