ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 til ÅR 1969, Udgivet af Vellev kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974

  • Steen Ove Christensen
Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
Christensen, S. O. (1975). ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 til ÅR 1969, Udgivet af Vellev kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974. Fortid Og Nutid, 1, 640-643. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119176
Sektion
Anmeldelser