Tilbage til artikeldetaljer FRA SANKT OLAV TIL MARTIN LUTHER. Foredrag fremlagt ved det tredie nordiske symposion for ikonografiske studier, BĂ„rdshaug, den 21.-24. august 1972. red. Martin Blindheim. Universitetets Oldsaksamling, Oslo, 1975 Hent Download PDF