Lokalhistorien og arbejderbevægelsen

  • GERD CALLESEN

Resumé

Udforskningen af arbejderbevægelsens historie er i de seneste år taget stærkt til — også i lokalhistorisk sammenhæng. Dr. phil. Gerd Callesen, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, peger her på en række af de problemer, der knytter sig til arbejdet med arbejderbevægelsens historie på lokalplanet.

Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
CALLESEN, G. (1975). Lokalhistorien og arbejderbevægelsen. Fortid Og Nutid, 1, 558-567. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131
Sektion
Artikler