Arbejdererindringer. Nogle kildekritiske og metodiske betragtninger

  • FLEMMING MIKKELSEN

Resumé

På baggrund af den stigende interesse for at indsamle erindringsstof fra arbejderbefolkningen gør cand. mag. Flemming Mikkelsen her status over, hvad der er gjort herhjemme på dette område og drøfte de metodiske problemer, der rejser sig ved indsamling og benyttelse af dette materiale.

Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
MIKKELSEN, F. (1975). Arbejdererindringer. Nogle kildekritiske og metodiske betragtninger. Fortid Og Nutid, 1, 535-557. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119127
Sektion
Artikler