Fagmænd og amatører

Om herremænd og bønder i den danske historikerverden

  • THORKILD KJÆRGAARD

Resumé

De følgende betragtninger over forholdet mellem faghistorikere og amatørhistorikere er foranlediget af, at forfatteren, kandidatstipendiat, cand. mag. Thorkild Kjærgaard, Københavns Universitet, har haft nogle amatørarbejder om en række vestjyske sogne til anmeldelse i Fortid og nutid. Anmeldelserne fremkommer i et senere hæfte.

Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
KJÆRGAARD, T. (1975). Fagmænd og amatører. Fortid Og Nutid, 1, 507-534. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119125
Sektion
Artikler