HENRIK THRANE: EUROPÆISKE FORBINDELSER. BIDRAG TIL STUDIET AF FREMMEDE FORBINDELSER I DANMARKS YNGRE BRONZEALDER (PERIODE IV—V). With a summary in english. (Nationalmuseets skrifter. Arkæologisk-historisk række Bind XVI.) København 1975

  • Kristian Kristiansen
Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
Kristiansen, K. (1975). HENRIK THRANE: EUROPÆISKE FORBINDELSER. BIDRAG TIL STUDIET AF FREMMEDE FORBINDELSER I DANMARKS YNGRE BRONZEALDER (PERIODE IV—V). With a summary in english. (Nationalmuseets skrifter. Arkæologisk-historisk række Bind XVI.) København 1975. Fortid Og Nutid, 1, 418-420. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119086
Sektion
Anmeldelser