De folkelige bevægelser i Danmark

  • CLAUS BJØRN

Resumé

På Dansk historisk fællesforenings årsmøde i Odense 1975 holdt universitetslektor, mag. art. Claus Bjørn, København, et foredrag der gengives i lettere omarbejdet form. Baggrunden for foredraget er den trods alt stigende interesse for udforskningen af de folkelige bevægelsers historie, herunder det arbejde, der er påbegyndt under DHF’s auspicier for at sikre kildematerialet til de folkelige bevægelsers historie.

Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
BJØRN, C. (1975). De folkelige bevægelser i Danmark. Fortid Og Nutid, 1, 346.357. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119052
Sektion
Artikler