Lensregnskaberne III

  • THELMA JEXLEV

Resumé

Den tredie og afsluttende del af oversigten over lensregnskaberne omfatter Jylland, dvs. Nørrejylland — af Sønderjylland forekommer kun Møgeltønder len, der var opstået af Ribe bispestols sønderjydske gods — samt Færøerne og de tidligere norske len i Bohuslen. I Jylland forekommer adskillige store regnskabslen med et betydningsfuldt materiale til belysning af de umiddelbare virkninger af hærstyrkernes fremmarch under de mange krige i 1600-tal!et.

Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
JEXLEV, T. (1975). Lensregnskaberne III. Fortid Og Nutid, 1, 279-345. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119051
Sektion
Artikler