FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften i Kristiania — Patriciatets tid 1742—1792 af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 af Francis Sejersted og August Schou. Dreyer, Oslo 1972

  • Jørgen Peder Clausager
Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
Clausager, J. P. (1975). FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften i Kristiania — Patriciatets tid 1742—1792 af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 af Francis Sejersted og August Schou. Dreyer, Oslo 1972. Fortid Og Nutid, 1, 191-194. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119043
Sektion
Anmeldelser