Tilbage til artikeldetaljer E. LADEWIG PETERSEN: CHRISTIAN IV.S PENGEUDLÅN TIL DANSKE ADELIGE. Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældsstiftelse 1596— 1625. Københavns Universitet, Institut for økonomisk historie. Publikation nr. 8. Akademisk forlag, København 1974. Hent Download PDF