SIGRID CHRISTIE: DEN LUTHERSKE IKONOGRAFI I NORGE INN- TIL 1800. I—II. Oslo 1973

  • Hugo Johannsen

Resumé

SIGRID CHRISTIE: DEN LUTHERSKE IKONOGRAFI I NORGE INN- TIL 1800. I—II. Oslo 1973. To bind, som indgår i værket NORGES KIRKER (udg. af rigsantikvaren i serien NORSKE M1NNESMERKER). Bind I: 221 s. + 72 jig. og 30 skematiske plancher; II: 269 s. + 475 jig. No. kr. 425.

Publiceret
1975-03-05
Citation/Eksport
Johannsen, H. (1975). SIGRID CHRISTIE: DEN LUTHERSKE IKONOGRAFI I NORGE INN- TIL 1800. I—II. Oslo 1973. Fortid Og Nutid, 1, 152-156. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119021
Sektion
Anmeldelser