Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede

  • ANDERS MONRAD MØLLER

Resumé

Tidligere hårdhændede kassationer inden for centraldaministrationens arkiver har i vid udstrækning ramt toldregnskaberne. Kandidatstipendiat, cand. mag. Anders Monrad Møller, Odense, beskæftiger sig her med, hvad kassationerne har omfattet, hvad der er bevaret, og hvilke former for oplysninger af interesse for forskningen, der kan hentes fra de bevarede toldbøger.

Publiceret
1975-03-05
Citation/Eksport
MØLLER, A. M. (1975). Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede. Fortid Og Nutid, 1, 86-103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/118999
Sektion
Artikler