Historisk demografi - Metoder til studiet af dagliglivet hos ældre tiders befolkning

  • HANS CHR. JOHANSEN

Resumé

Interessen for demografiske studier er stærkt øget inden for dansk historieforskning i de seneste år, og en af pionererne på dette felt herhjemme, professor, dr. oecon. Hans Chr. Johansen, Odense, redegør i denne artikel for de metoder, den historiske demografi benytter sig af.

Publiceret
1975-03-05
Citation/Eksport
JOHANSEN, H. C. (1975). Historisk demografi - Metoder til studiet af dagliglivet hos ældre tiders befolkning. Fortid Og Nutid, 1, 68-85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/118998
Sektion
Artikler