Olrik, Axel. “Nogle grundsætninger for Sagnforskning”. Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab 37, no. 1 (januar 1, 2008): 99–115. Set januar 18, 2022. https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65996.