Nellemann, George. “Sælhunde Og Marsvin”. Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab 36, no. 1 (januar 1, 2007): 5-35. Set december 7, 2019. https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65976.