Olrik, A. “Nogle grundsætninger for Sagnforskning”. Folk Og Kultur, årbog for Dansk Etnologi Og Folkemindevidenskab, bd. 37, nr. 1, januar 2008, s. 99-115, https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65996.