“Diverse1”. Folk Og Kultur, årbog for Dansk Etnologi Og Folkemindevidenskab, bd. 37, nr. 1, januar 2008, s. 83-86, https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65994.