[1]
E. K. Mathiesen, “De gode kulturhistorier”, folkogkult, bd. 37, nr. 1, s. 358–362, jan. 2008.