Stevns, S. (2008) “Fortegnelse over Foreningen Danmarks Folkeminders publikationer 1908-2008”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 37(1), s. 363–369. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/66018 (Set: 21maj2022).